پایداری عددی

 

در یکی از مسائل برای نشان دادن ساختار ماتریس معکوس از تابع گرین استفاده کردیم. برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

General Solution of a Differential Equation using Green's Function

/ 0 نظر / 53 بازدید