پروژه عددی

 

 پروژه های عددی:

  1. حل معادله Beam ساده با روشهای FDM و روش ریلی ریتز که ماتریسهای آن در کلاس بدست آمد.
  2. حل معادله پواسن با روشهای FDM و FEM و مقایسه آنها.

   + دکتر جواد فرضی - ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٢٤